Çayyolu Mekan Rehberi

Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) altında Çayyolu Medya Grup Çayyolu Mekan Rehberi (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan www.cayyolumekan internet sitesi (“Site”), mobil telefon uygulamaları, akıllı TV sistemleri vb. interaktif kanalların (hepsi birlikte “Çayyolu Mekan Rehberi” olarak anılacaktır) kullanılması sırasında Şirket’in veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizi hangi kapsamda işleyeceğine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Neden Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile kurmuş olduğunuz hukuki ilişki kapsamında toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni altında belirtilen amaçlar ile Şirketimizin ticari faaliyetlerin yürütmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlar ve amaçların belirtildiği 5. ve 6. maddesine uygun olarak işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

Hangi Verilerinizi Topluyoruz?

Şirketimizin sunduğu hizmetler kapsamında 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak işlediği kişisel veriler aşağıda gruplar halinde belirtilmiştir:

Kimlik ve Kimlik Doğrulama Bilgisi ile İletişim Bilgisi: Ad, soyad, telefon, adres, işyeri bilgisi, e-mail adresi, üyelik bilgileriniz ve benzeri veriler.
Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, meslek, tercih edilen dil, evlilik yıldönümü ve benzeri veriler.
Ödeme Verileri: Kullanıcıların fatura ve ödeme bilgisi, bakiye bilgisi (kullanıcıya gönderilen faturalar ve kullanıcılardan alınan ödemelere ait dekont örnekleri, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.)
Kullanım Verileri: Şirketimizin hizmetlerinden yararlandığınız tarih ve saate ilişkin veriler, Şirketimiz veya Canlı Yardım ile iletişime geçme nedenleriniz, Sitemiz üzerinde arama yaparken kullandığınız terimler ve filtreleme tercihleriniz, puan ve yorumlarınız, yemek tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz restoran kategorileri, kullanım sırasında oluşan hatalar ve benzeri veriler.
Konum Verileri: Hizmetlerimizi kullanmanız esnasında elde etmiş olduğumuz, GPS verisi ile IP ve port adreslerinizden çıkarılan konum verisi gibi konumunuza ilişkin belirli veya yaklaşık konum bilgileri bu kapsamdadır.

Çerez Kullanımımız

Çerez (“cookie”) www.cayyolumekan.com adresini ziyaret ettiğinizde masaüstü veya mobil cihazınıza kaydedilen ve belirli bir oranda bilgi içeren metin dosyalarıdır. Çerezler Sitemizin, Site’yi ziyaret ettiğiniz cihazınızı tanımlamaya ve bir sonraki ziyaretlerinizde hatırlamaya, sayfalar arasında rahat dolaşımınızı sağlamaya yarar. Ayrıca, Sitemizin ihtiyaçlarınıza yönelik olarak uyarlanması, kişiselleştirme, tercih ve önceliklerinizi tespit ederek kullanıcı deneyiminizi arttırma, Sitemizin işleyişi hakkında istatistiksel bilgi edinmek amacıyla da çerez kullanmaktayız.Sitemizde kullanmakta olduğumuz çerezler aşağıdaki şekilde gruplandırılmaktadır.

Gerekli Çerezler: Site’de dolaşmanızı ve Site’nin özelliklerinden yararlanmanızı (site filtrelerinin doğru çalışması) sağladığı için bu çerezlerin kullanımı gereklidir. Söz konusu çerezler aracılığıyla elde edilen verileriniz reklamcılık gibi faaliyetler amacıyla kullanılmamaktadır. Bu kategorideki çerezleri devre dışı bırakıldığı takdirde Site’nin işlevleri dilediğiniz şekilde çalışmayabilir veya bu işlevlere tam olarak erişemeyebilirsiniz.
Üçüncü Parti Çerezler: Cihazınıza çerez kaydetmesine izin verdiğimiz üçüncü parti iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımız tarafından kullanılan bu çerezler daha çok reklamcılık ve pazarlama faaliyetleri kapsamında verilerinizi elde etmektedir. Bu gibi üçüncü taraf çerezlerin üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır.
Analitik Çerezler: Sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin veriler (Sitemizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, Site üzerinde aktif olduğunuz süre, hata sayfası ile karşılaşıp karşılaşmadığınız vb.) elde etmektedir. Elde edilen verileriniz anonimdir, kimliğinizi tespit etmeye yönelik bir veri toplanmamaktadır ve Sitemizin işleyişini geliştirerek kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Fonksiyonel Çerezler: Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlayarak ve tanımlama yaparak (restoran, ödeme şekli ve sipariş alışkanlıklarınızın ölçümlenmesi gibi) Sitemizin ve içeriklerinin ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilmesini sağlar.

Çerezleri, internet tarayıcınızdan yönetebilir, engelleyebilir veya çerezlerin kullanımına izin verebilirsiniz. Çerezleri engellemeniz bunların internet tarayıcınızdan silindiği anlamına gelmemektedir ve çerez ayarlarını değiştirmeniz halinde sizin için özelleştirilmiş bilgilere ulaşamayabilirsiniz. Çerezleri engellemeye yönelik bir ayar yaptığınız takdirde, engelleme ayarı yapmadan önce elde ettiğimiz verilerinizi kullanabilmekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla ve Kimlerle Paylaşmaktayız?

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki hukuki ilişki doğrultusunda, Çayyolu Mekan Rehberi üzerinden vermiş olduğunuz yemek siparişinin adresinize teslim edilmesi, ilgili siparişinizin ödemesinin alınması, reklam, doğrudan pazarlama, kişiye özel tanıtım, promosyon, kutlama tebrik, anket yapılması, kişiye özel hediye önerilmesi amaçları ile işlenebileceği gibi ayrıca sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi ve internet sitesindeki kullanıcı deneyiminizin etkinliğinin artırılması amacıyla kullanıcı profili oluşturma ve istatistiksel çalışmalar kapsamında ve Şirketimizin ticari kararlarının verilmesi ve uygulanması ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması amacıyla yurt içindeki veya yurtdışındaki iş ortaklarımıza, iştiraklerimize ve hissedarlarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verisi İşlenen Kişi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınız doğrultusunda, topladığımız verilerinize ilişkin sorularınız ve talepleriniz olması halinde bizimle bilgi@cayyolumekan.com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden bir ücretlendirme yapacaktır.

Aydınlatma Metni Değişiklikleri

Sitemiz, teknolojik ve hukuki gelişmelere bağlı olarak değişim ve gelişim göstermekte olduğundan işbu Aydınlatma Metni de bu doğrultuda zaman zaman güncellenecek olup Aydınlatma Metni’nin güncel hali www.cayyolumekan.com adresinde yayımlanarak sizlerin erişimine her daim hazır bulundurulacaktır.